download.png

В периода май 2021 - юни 2022 г. Сдружение "Професионален форум за образованието" реализира проекта "Solidarity in Action for Youth Empowerment" по програма Европейски корпус за солидарност

"Solidarity in Action for Youth Empowerment" (2020-3-BG01-ESC11-094776) е проект на сдружение „Професионален форум на образованието“ и партньорската ни организация "Association Solidarite Echange et Developpement" от гр. Сус, Тунис. Проектът е финансиран по програма Европейски корпус за солидарност.

Асоциирани партньори по проекта от българска страна са и други организации, с които си сътрудничим активно, като Център за градско земеделие към Институт по минералогия и кристалография на БАН, Фондация "СИЙД", Фондация "Солидарност в действие" и др.

Целта на проекта е да допринесе за насърчаването на междукултурния диалог, гражданската ангажираност и овластяването на младите хора, както и за толерантността, приемането на културното многообразие и устойчивото развитие. В рамките на проекта ще бъдат организирани дейности в България и в Тунис - трима български доброволци ще бъдат изпратени в Тунис, а двама доброволци от Тунис ще пристигнат в София и ще работят по проекта в продължение на 6 месеца.

Чрез предвидените по проекта дейности целим той да допринесе и за предотвратяване на отпадането на млади хора от училищната система, тъй като ще бъдат организирани различни работилници (онлайн и офлайн), събития и кампании, базирани на неформални образователни методи.


Досега по проекта един доброволец от България прекара в Тунис 2 месеца, през които работеше с местните и чуждестранни доброволци по организирането на различни събития в местната общност - за деца и младежи от детска градина и младежки център, на теми, свързани с младежкото участие, доброволчеството, активизма и междукултурния диалог.

Една доброволка от Тунис също пристигна в България през месец август и активно участва в организацията на кино вечери с дискусии на различни социални теми, които се състоят всяка седмица - за повече информация можете да следите Фейсбук страницата на Сдружението - https://www.facebook.com/4foredu

Бяха организирани също така уъркшопи, посветени на темата за устойчивото развитие (в сътрудничество с Центъра за градско земеделие, където доброволците работят за развитието на споделена градска градина в кампуса на БАН, 8-ми километър), както и за ароматерапия, за правене на натурална козметика от естествени продукти и други.

На 19 и 21 октовмри 2021 г. доброволците към Сдружението организираха и още две събития по проекта - два онлайн уъркшопа за ученици от столичната Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов", като разказаха на младежите за традициите в различни държави, свързани с празника Вси светии, включиха арт занимания и викторини.

Предстои да публикуваме информация за двете оставащи отворени позиции за доброволчество по проекта - ако сте между 18 и 30 години, имате интерес към темата и искате да отидете като доброволец в Тунис за 2 месеца - следете информацията за кандидатстване тук, както и на Фейсбук страницата ни!

*Подкрепата на Европейската комисия за този проект не представлява одобрение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите, и Комисията не може да бъде отговорна за информацията, представяна по време на събитията по проекта.

245186425_4492066460840903_1196699055630887334_n.jpg
245507650_2739477389685582_9015610040932937993_n.jpg
243277866_2728064087493579_186389287989956108_n.jpg
247299350_4395771617211068_7376642981964662706_n.jpg
245516821_4492107270836822_9128588241353228803_n.jpg
245514736_4492088064172076_8485225792014031429_n.jpg
247520284_836452050373005_8290568645895405083_n.jpg
245225479_663858998351103_1251263463377797552_n.jpg
245204892_4492125977501618_1660794306665413830_n.jpg
245350563_299869814976956_7061680973523479508_n.jpg
245325947_437713151088769_6374179140385946285_n.jpg
241397746_568068394336370_826793618688478454_n.jpg
243822283_365375001993159_1432364097195260853_n.jpg
245146629_4492047324176150_1041844139808947670_n.jpg
245437170_4492136640833885_9190961325158717804_n.jpg
248218930_4530572760323606_700827993499868787_n.jpg
248741278_4530141323700083_2667675304981071371_n.jpg
247979781_2987371771515138_4015519287741922461_n.png
248252993_207088138171521_7252185658350179158_n.png