Една от дейностите, които най-много харесваме, е да провеждаме обучения.

Нашите обучения са насочени предимно към педагози, но имаме и програми за младежи и ученици.

 

Всяка година в началото на пролетта провеждаме еднодневен безплатен семинар "Училището в търсене на прартньори", на който заедно с наши приятели разказваме за интересни събития в образователната среда извън училище.

От 2009 г. всяка година провеждаме Зимна, Пролетна и Лятна педагогическа академия.

От 2016 г. сме включени в Регистъра на обучаващите организации на МОН.