През пролетта на 2017 г. сдружение "Професионален форум за образованието" получи одобрение от програма "Европа" на Столична община за изпълнение на проект "Иновативен мини парк Хубча", в партньорство с район Красно село.

Инициативата, която даде тласък на настоящия проект, е на детски център «SmArt», в който работи един от членовете на сдружението – арт педагогът Ирина Апостолова. Заедно с ръководителката на детския център Таня Димитрова те ни мотивираха да разработим проектната идея. 

Общата цел на проекта  е: доразработване на модел за устойчиво социализиране, обновяване и облагородяване на публично пространство – междублокова зелена площ, на основата на добри европейски и български практики и с участието на максимум заинтересовани страни - местен бизнес, неправителствен сектор, граждани, общинска администрация. Създаване на нов обществен знаков център в град София, който да допринася за уникалната идентичност и европейска значимост на града.

Специфичните цели на проекта са: 

 

  • Разработване на висококачествен и иновативен идеен, архитектурно-ландшафтен, дизайнерски, образователен и социален проект за реновиране на междублоково пространство – градинка в район Красно село, на ул. Хубча до бл.194.

  • Реализиране на успешен модел за участие на гражданите, местния бизнес и НПО и районната администрация в обсъждане на концепция за реновиране на публично пространство, както и в планиране и провеждане на краудфъндингова кампания за реализирането на проекта.

  • Разработване на модел за успешна социализация на иновативното градско пространство, чрез включването му в образователни дейности (например, провеждане на уроци и неформални занятия с деца и ученици), проектни дейности на НПО и граждански общности, местни инициативи на гражданите, бизнеса и администрацията (например, местни и фирмени празници), туристически дейности (например Sofia Free Tour, Sofia Sightseeing и др.)

Дряново 06-2017
Дряново 06-2017

Николай от "МОГА-Дряново" разказва за релефната карта

press to zoom
Дряново 06-2017
Дряново 06-2017

Релефната карта е създадена преди 40 години от екип ученици под ръководството на учителя по география

press to zoom
Дряново 06-2017
Дряново 06-2017

Общината също полага грижи за тази уникална карта

press to zoom
Дряново 06-2017
Дряново 06-2017

Николай от "МОГА-Дряново" разказва за релефната карта

press to zoom
1/6
СмАрт 01.06.2017
СмАрт 01.06.2017

Завършването на учебната година на център СмАрт

press to zoom
СмАрт 01.06.2017
СмАрт 01.06.2017

С.Нанчева презентира проекта "Иновативен мини парк Хубча"

press to zoom
СмАрт 01.06.2017
СмАрт 01.06.2017

Ирина Апостолова и нейните възпитаници

press to zoom
СмАрт 01.06.2017
СмАрт 01.06.2017

Завършването на учебната година на център СмАрт

press to zoom
1/5

Разглеждане на релефната карта в Дряново и среща със сдружение МОГА Дряново

Разглеждане на релефната карта в Дряново и среща със сдружение МОГА Дряново

Презентация на проекта пред родители, ученици и граждани на тържественото завършване на учебната година на Образователен център "СмАрт"

22450469_1851971491799530_1091448913_o
22450469_1851971491799530_1091448913_o

press to zoom
22403980_1851971478466198_2106734848_o
22403980_1851971478466198_2106734848_o

press to zoom
20171021_164809
20171021_164809

press to zoom
22450469_1851971491799530_1091448913_o
22450469_1851971491799530_1091448913_o

press to zoom
1/9

Работа със студенти по Инженерен дизайн от ТУ София

IMG_9106
IMG_9106

press to zoom
IMG_9127
IMG_9127

press to zoom
IMG_9108
IMG_9108

press to zoom
IMG_9106
IMG_9106

press to zoom
1/6

Заключително събитие по проекта