logo-ciino.jpg
одо.jpg
Logo.gif

Дни на Неформалното образование

4,5,6 ноември 2018

Музей "Земята и хората" - София

Запознайте се с участниците в Дни на неформалното образование 2018

Институт за прогресивно образование

Неправителствена организация в областта на образованието

* Jump Math  България

* Иновативни училища

* Училище за учители

* Образователни политики

Творческа къща Петрохан

Място за приятелски общности, обединени от общи интереси

* Комфортно настаняване на до 30 човека

* Домашна храна

* Прекрасна планинска природа, изворна вода, чист въздух

* Салон за разнообразни дейности, мултимедия, интернет

* Забележителности наоколо: Клисурски манастир, връх Ком, Разбоишки манастир и др.

Петрохански проход,

близо до с.Бързия

Школа по JUMP Math "Аз мога"

Математика за предучилищна група до 4 клас по метода на JUMP Math - забавно и интересно за децата представяне на математическите концепции.

Подходящо за деца от 6 до 12 години.

София

Сдружение

"Екосистем Юръп"

* Разработване на автрски учебни помагала за проектно-базирано учене за извънкласни дейности

* Обучителни семинари за учители и обучители

* Летни академии за ученици – едноседмични обучителни лагери и обучения в Испания по Еразъм + - мобилност на училищен персонал.

България

Издателство КИБЕА

България

Издателство „Кибеа“ от 1991 разпространява идеи и ценности за балансиран живот, изгражда общност от съмишленици, поднася провокативни идеи. С нов прочит към „живия образ“ изненадва тетралогията „Пръстенът на нибелунга“ от Елена Павлова (текст) и Петър Станимиров (илюстрации) – първата създадена в България поредица с използване на технологията добавена реалност. Синергията между традиционния печат и мобилните технологии позволява на младата публика да види древни истории по нов начин. 

Гордън Груп България

Бургас

Гордън Груп България 2017 ЕООД притежава авторските права за България да предоставя чрез мрежа от сертифицирани български инструктори международните образователни програми на д-р Томас Гордън: Parent Effectiveness Training (P.E.T) - Трениране на Успешни Родители (ТУР), Teacher Effectiveness Training (T.E.T) - Трениране на Успешни Учители (ТУУ) и Youth Effectiveness Training (Y.E.T) - Трениране на Успешни Деца и Младежи (ТУМ), които от 1965 г. и съответно 1970 г. се използват като методика за обучение на родители, учители, професионални кадри, деца и младежи в умения за общуване и разрешаване на конфликти в САЩ и в още 45 страни по света.

Институт

ОХ карти България

София

OH Cards са лесен и красив проективен инструмент, представляващ над 20 колоди карти, създадени от екип психолози и художници. Картите представляват смесица между игра и книга. Те са едновременно средство и игра за възрастни и деца от всякаква възраст – подходящи за използване в широк спектър от ситуации, от социална дейност и терапия до семейни игри; от тренинг за работа в екип до създаване на семинари и спектакли. В образованието картите намират приложение в различни ателиета по изкуства, творческо писане, отношения между човека и околната среда, решаване на конфликти, както и в работата на специалистите от помощните професии.

Дирекция на Природен парк "Българка"

област Габрово

Заниманията с деца, които Дирекцията на парк "Българка" включва са свързани с лекции, беседи, екологични игри на открито и други интерактивни занимания, които имат за цел да приобщят подрастващите към идеята за природозащитното дело и опазването на околната среда.

Частно средно училище "Мечтатели" и ЧДГ "Мечтатели"

Варна

В нашата образователна институция – ЧДГ и ЧСУ „Мечтатели“ в част от времето предвидено за образователно-възпитателен процес са включени дейности, базирани на неформалното образование.
Обучението по английски език се осъществява посредством подготовката на театрални постановки. Танците, костюмите и декорите са изработени от учениците. С цел да се възпитават в атмосфера на красота и изкуство функционира Работилничка „Мечтатели“. Паралелно с провежданото обучение учениците участват в Социален стаж, свързан с дейности в полза на училищния живот и благотворителност. Разработена е образователна платформа – „Да научим учениците да учат“, състояща се от три направления насочени към развитие на личните компетентности и социалните умения. Направление 1 – „Помня лесно, уча бързо“, направление 2 – „Уча се да уча“, направление 3 – „Успешни по време на изпит“.

Tonediko

Представяме и разпространяваме образователни материали по математика и изкуство ( пъзели, манипулативи, специализирано домино, помагала). Представяме онлайн състезание "Математика и изкуство" и уъркшопове.

Издателство НИКЕ

София

Издателска дейност на българска и преводна класическа литература

Издателство ПУРКО

София

Издател на детски книги и игри

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

София

НДД е уникално специализирано обслужващо звено към МОН, което целогодишно организира дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на деца и ученици в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. В НДД децата откриват и развиват своите умения, дарования и таланти в над 50 разнообразни педагогически форми. Националният дворец на децата осигурява организационно и координира дейностите от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН. На голяма част от тях е основен организатор и домакин.

Bright Toys - Брайт Кепитъл ЕООД

Bright Toys са марка игри, които са разработени и произведени изцяло в България. „Забавна география“ и „Забавна математика“ са 6 игри с карти, чрез които децата научават интересни факти за нашата планета или откриват забавната и красива страна на математиката, неусетно се научават да извършват основните аритметични действия – събиране, изваждане, умножение и деление, да „виждат“ числата и отношенията между тях. Brigtht Toys са и класически стратегически настолни игри за деца. В същото време, те са предизвикателство и забавление и за по-големите деца и възрастните, и така правят общуването между децата и родителите приятно и полезно.

Образователен център ЕЛЕМЕНТИ

София

Клуб за споделено учене, Клуб на Нещотърсача, английски език, творческо писане

"Алегро Виваче" Сугестопедия Център и Академия "Юнити"

Обучение по чужди езици за деца и възрастни по метода Сугестопедия.
Извънкласни дейности, свързани с изкуства и информационни технологии.

София

София

Дружество "Знание"

Дружество „Знание” София е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 1990г. Ученето през целия живот е нашата мисия. Затова обединяваме силите на експерти и различни институции с идеята за едно по-добро общество чрез организирането на обучения в сферата на неформалното образование, професионалните компетентности и личностното развитие на гражданите. Работим в сферата на образованието и обучението на деца, младежи и възрастни в три основни направления:
• Личностно развитие;    • Обучение на обучители;     • Професионално обучение и образование.
От 2017 г. Дружество „Знание” има 7 акредитирани програми от МОН за обучение на педагогически кадри.

ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование "София"

Център за изкуства, култура и образование "София" е център за подкрепа за личностно развитие в системата на МОН и на Столична Община. Правоприемник на Столичен център за работа с деца. В Центъра работят високо квалифицирани педагози и специалисти. Те обхващат 3200 деца в клубове по интереси. Основна задача на Центъра е чрез средствата на формалното и неформалното образование да подобри достъпа до образование и обучение, да развие творческия потенциал у децата, да им даде възможност за личностна и творческа изява чрез концерти, спектакли, изложби, конкурси.

София

Био игри

Био игри целят да вдъхновят любов и уважение към природата, природните принципи и да предават сложни научни понятия на разбираем език. Ученето в Био игри става чрез преживяване и професионални методи на учене.  Детските ателиета развиват практическите умения и креативното мислене чрез игра и директен опит, провокират желанието за откриване и усъвършенстват личностните качества на децата. Наученото остава дълготрайно в съзнанието на децата. Любопитството им е провокирано. Децата се потапят изцяло и участват активно в заниманията под ръководството на опитни учени, биолози и педагози. Био игри провеждат: ателиета за деца;  тиймбилдинги; рождени дни; ваканционни лагери.

Ще ни намерите в: Техномеджикленд, Музейко, Орехеро, Учебен център "Хелен Дорон" Борово

София

ОнтоИдея

В заниманията по „Философия с деца“ се създава общностна среда, в която се изработва и разменя смисъл. Философията бива разбирана като философстване, а философстването - като свободно осмисляне на всяка една реалност и начините и процедурите, според които получаваме смисъл и според които се развиват човешките отношения. Главен акцент се поставя в работата по критическо и творческо мислене. Подходът е подходящ и за подкрепа и насърчаване на деца и ученици с оглед на разгръщане на свободно отношение, увереност и постижения в  обучението по математика, български език и литература, чуждоезиково обучение и др.

София

Loveguide

България

Loveguide е здравно и сексуално образование за деца между 11 и 17 години. Подходът на Loveguide е да говори честно, приятелски и на разбираем език с тийнейджърите по всички теми, свързани със съзряване, промени в пубертета, връзки, секс, безопасен секс, предпазване от забременяване и сексуално предавани инфекции и много други. Проектът стартира през 2015 година и целта му е да се пребори с негативните статистики, според които България е на едно от първите места в света по сексуално предавани болести и тийнейджърски бременности.

София

Частно средно училище "Проф. Николай Райнов"

Средно общообразователно училище с валдорфска методика на преподаване

Фондация "ПРОСТРАНСТВА"

София

Сфера на дейности: Театър и образование. Дейности: Образователна програма "Театър в училище" с регулярни ателиета за ученици от 1 до 4 клас и театрална лаборатория за ученици от 5 клас, образователни представления, арт-социални проекти с уязвими групи деца и младежи.

Българско дружество за защита на птиците

БДЗП работи за опазването на дивите птици, важните за тях места и местообитанията им. Ние защитаваме правото на съществуване на дивата природа, като по този начин допринасяме и за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората. БДЗП работи за хората, като отстоява обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда. 

Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE)

София

АБЛП е неправителствена организация, приела за своя мисия да работи за развитието на активно гражданско общество, да вдъхновява лидерство и да промотира предприемачеството е България. Правим това чрез различни проекти, сред които:
- ABLE Mentor – програма за индивидуално менторство над ученици
- ABLE Activator – интензивен курс по предприемачество за студенти
- Leader Talks – ежемесечни отворени събития с утвърдени бизнес лидери
- Startup Navigator - дигитална карта на предприемачеството в България
- B.O.S.S. – обучения по предприемачество за безработни и неактивни лица в ЮЗ България

Джоли Кидс

София, Павлово

Jolly Kids е пространство за щастливо учене на английски за деца на 3-7 г. Обучението се случва под формата на полудневни бутикови занимални, където децата прекарват по 4 ч. всеки ден или през уикенда, потопени в английска среда. Програмите ни следват ритъм, вдъхновен от Валдорфската педагогика, където концентриращите занимания (вдишване) се редуват със свободна игра (издишване). Всеки ден с децата се отправяме на вдъхновяващо пътешествие до непознати земи и нови територии, което преминава през:
★ йога на английски; ★ забавна фонетика по системата Jolly Phonics; ★ изследване на седмична тема чрез приказка, артистични занимания и много песни; ★ експерименти и работа по проекти; ★ часове с native speaker

Марков Колеж

София

Марков колеж е първата организация в България, която провежда дългосрочни и интегрални обучения по личностно развитие за възрастни и младежи. За 26 години през нашите обучения са минали над 1700 човека на различни възрасти. Обученията преминават в групова динамика до 15 човека, но индивидуалният подход към всеки един участник е неизменна част от нашата методология. Програмата ни работи едновременно върху четирите интелигентности на личността, което позволява на нашите курсисти да въведат стабилни промени и да изградят устойчив успех и щастие в живота си.

Мануела Саркисян - актриса на свободна практика

Мануела Саркисян е актриса на свободна практика. През 2008г. завършва НАТФИЗ, специалност Актьорство за куклен театър. Участва в множество програми в областта на съвременния танц и пърформанс, улично изкуство, импровизационен и куклен театър. От 2014г. преподава театър на деца. Есента на 2017г. дава начало на партисипативния куклен моноспектакъл "Джобни чародейства" и театралните школи "Светулка" (за деца) и "Син светофар" (за възрастни).

София

PLAY SOFIA MUSIC TOGETHER

Групи от по 10 деца и техните родители пеят, танцуват, свирят на инструменти, правят музика по начин, който напомня едновременно на древни ритуали и детска игра. Неусетно те развиват и надграждат умения. Целта са не представянето, поклоните и аплодисментите, а удоволствието от колективното правене на музика. Това са 30 до 40 минути на истинска радост - 10 ежеседмични занимания с лицензиран модератор. След това усвоеното се пренасят и вкъщи - в кухнята, колата или пък преди сън... Така музиката става част от ежедневието, хармонизира го и съхранява ентусиазма. Музикалният материал е уникален - различни аранжименти, стилове, тоналности, ритми, музика на различни култури - нови и традиционни песни, с отворени пространства за импровизация. Сред тях и български :) 

София,

EVERLAND ПАРТИ ЦЕНТЪР

Ателие за личностна експресия и развитие

София

Всяко дете притежава уникални качества и таланти, които могат да бъдат подхранвани и развивани. Ние идентифицираме и култивираме възможните способности на децата, за да придобият увереност и умения да се изразяват без бариери. Ускоряваме развитието на личните качества на всяко дете чрез доказана методика, която прилагаме през персонализирани дейности, практически игри и симулации. Резултати: опознаване на личните качества и способности, изследване на собствените емоции и преживявания и техните източници, овладяване на емоциите и изразяването им по подходящ начин, култивиране на способности за работа в екип, освобождаване от стереотипи на мислене, развитие на умения за активно общуване и уважение към събеседника, развитие на умения за активно слушане, мотивация и постоянство, смелост за изразяване на позиция, способност за взимане на отговорни решения.

Фондация "Новите деца"

Извънкласна стая „Новите деца“ организира занимания за деца (7 – 11 г.) и родители за развиване на част от уменията на 21 век: емпатия и ненасилствена комуникация, емоционална и социална интелигентност, житейски умения, добродетели; креативност; четене с разбиране и дискусии в група; подвижни игри, здраве и самоотбрана др. Разделени са на модули, като всеки от тях се провежда веднъж седмично в удобното и просторно помещение на фото и дизайн студио "Hearts Garden". Участието на родителите заедно с децата си е препоръчително за утвърждаване и реално прилагане на усвоените умения в живота на семейството.

София,

ж.к.Люлин

Център за езици и култура Парт Тайм

София

Център за езици и култура Парт Тайм предлага холистичен подход в езиковото обучение на деца и възрастни, както и богата палитра развиващи курсове за деца, като Лидерство на английски, Арт ателие на английски, Приказен английски, Актьорско майсторство на английски и Творческо писане на български език.

Ментална аритметика "МАЕ България"

София

Какво е ментална аритметика? Това е уникален начин за пресмятане на аритметични задачи по системата на устно смятане (събиране, изваждане, умножение, деление, пресмятане на корен квадратен от число, процент и прости дроби) за много кратко време, без използване на калкулатор. Но светкавично бързото решение на аритметични задачи не е цел на менталната аритметика. Това е само показател, резултат от това, че с помощта на нашата методика отлично се тренират концентрацията на вниманието, фотографската памет, логиката, въображението, фината моторика, аналитично мислене, мускулна памет. ​Нашата мисия е да помогнем на детето Ви да развие умствените си способности, да формира важни навици, които са необходими за живота в съвременната реалност. Нашата цел е насърчаване на растежа на интелектуалния потенциал на бъдещето на България – децата от 5 години.

Технократи

Образователен център “Технократи” използва естественото състояние на детския ум, а именно – изобретателност, любопитство и въображение и го трансформира в реални умения. Програмите ни, насочени към деца и младежи, съдържат както практически занятия, обхващaйки наука и технологии, така и развитие на личностно-комуникационни умения и екипна работа.

София

Технократи

Образователен център “Технократи” използва естественото състояние на детския ум, а именно – изобретателност, любопитство и въображение и го трансформира в реални умения. Програмите ни, насочени към деца и младежи, съдържат както практически занятия, обхващaйки наука и технологии, така и развитие на личностно-комуникационни умения и екипна работа.

София

Communication Academy

София

Communication Academy е обучителна организация, чиято мисия е популяризирането и разпространяването на нови методи за общуване, преподаване и свързване между хората. Communication Academy се фокусира върху методите на ненасилствена комуникация и емпатия в общуването и развиването на емоционална грамотно и интелигентност вкъщи, в училище и на работното място. Курсовете, семинарите, лекциите и програмите, които Communication Academy реализира са насочени към деца, тинейджъри, родители, учители, бизнес организации и всеки който проявява интерес към темата за пълноценното и свързващо общуване.

kooky_ДНО.png

KOOKY out of the box

София

онлайн - за цяла България

скате ли вашето дете да научи всичко за пътуванията до интересни държави, да знае какво е слънчева енергия, да научи факти за кръговрата на водата или тайнствения свят на микробите? С KOOKY out of the box вие ще подарите на вашето мъниче едно прекрасно пътешествие, в което ще намира отговори на любопитни въпроси от заобикалящия го свят. С новите си верни приятели Ян и Моли, детето ви ежемесечно ще открива различни теми, пълни с шарени материали, принадлежности и игри. Подготвили сме образователни теми, които стимулират мисленето, развиват и завладяват детското въображение.

Общински център за извънучилищни дейности

село Байкал, община Долна Митрополия

Занимания по астрономия
*Комплект за първа помощ на младия астроном - изработване на прости уреди по астрономия от картон и хартия: Квадрант-пистолет,Екваториален слънчев часовник, Спектроскоп кутия за пица, Подвижна звездна карта;

*3D пътешествие на Марс и в Слънчевата система, 3D пътешествие в света на кристалите– изработване на 3D очила за наблюдение на снимки от повърхността на планетата Марс, планетите и обекти от Вселената и кристали.
*Информационно-комуникационни технологии в практическото обучение по астрономия: проект SPACE AWARENESS (Информираност за Космоса), проекта GOLAB (виртуални лаборатории), приложения за смартфони, таблети за обучение по природни науки.

Българска фондация Биоразнообразие 

Детска природна академия Узана

Образованието за деца и студенти е важна част от дейностите на Българска фондация Биоразнообразие. Развиваме както програми за интерпретация и учене чрез преживяване, така и програми за професионално развитие на студенти. Едни от видимите резултати е създаването на природозащитна академия в Узана (Габровско), като обучителните модули могат да се използват и в училища, и в извънкласни клубове и занимания. Над 10 години осигуряваме връзка между академичното образование с практиката чрез срещи-дискусии в различни университети, а в момента стартитраме професионална програма за допълнително квалифициране на студенти по Еразъм +.

Фондация "Университет за деца"

София

Фондация „Университет за деца“ е инициатива на учители, учени и предприемачи, целящи да вдъхновят ученици от всички възрасти да открият и развият талантите си в различни области на науката и технологиите. Нашите инициативи имат за цел да вдъхновят младите да изследват заобикалящия ги свят по-активно и по-задълбочено. Работата ни е основана на високата научна подготовка и на богатия професионален опит на педагози, научни изследватели и университетски преподаватели, инженери и бизнесмени. За постигане на тази цел организацията провежда съботно-неделни курсове, еднодневни работилници и летни академии в планината. Областите ни на експертиза включват: физика, химия, биология, електроника и роботика.

Международна награда на херцога на Единбург - България

София

„Международната награда на херцога на Единбург“ е водеща международна програма за личностно развитие и постижения за младежи на възраст между 14 и 24 години. От създаването си през 1956 г. до днес повече от 8 милиона млади хора от над 140 страни са предприели доброволни и предизвикателни дейности в рамките на Наградата. Тя има три нива: Бронз, Сребро и Злато. Участниците в програмата си поставят стимулиращи лични цели, които с постоянство и насоки и подкрепа от опитни лидери трябва да постигнат за определен период от време. Те избират активности в направленията: Умения, Физическа активност и Доброволчество, и преживяват Приключенско пътуване. За да постигнат най-високото ниво на Наградата – Злато, участват в проект в полза на обществото далеч от родното си място. В момента над 1,3 млн. младежи по целия свят постигат своите цели, като част от програмата, развивайки универсални умения и качества, полезни за цял живот.

Red Paper Plane

Българя и света

Red Paper Plane e български образователен стартъп, с който създаваме проектно-базирано обучение за 4-10 г. деца, училища и образователни центрове. Нашите “мисии” са напълно готови за прилагане проекти с предизвикателства от реалния живот и всички необходими техники, инструменти, дейности и учебни материали за децата, учителите и родителите. Те са създадени с дизайн мислене - водещ световен метод за иновации и креативно решаване на проблеми на университета Станфорд. С тях откривате богатството на света с нова тема всеки месец, превръщате класната стая в истинско място за иновации, цялостно развивате уменията на 21-ви век и активно ангажирате родителите в процеса.

Работилница ЕлвенА

Ние сме специализирани в развитие, възпитание и образование.
 

В нашата Работилница ЕлвенА Любов Миронова - личен педагог провежда обучения и консултации за родители и учители. Произвеждаме учебни материали от дърво. Провеждаме курсове за семейства с деца от 6 до 12 години.

София

Мрежа Хлебни къщи

В Хлебна къща София организираме разнообразни събития, обединени около месенето на хляб, в които участват хора от всякакви възрасти, социален статус и култури. Сред тях са образователни месения, кариерно ориентиране, тиймбилдинг и събития за смесване на хора от различни социални групи. Нашият основен метод "Театър на трохите" включва рисуване в брашно, замесване на хлебни фигури и споделяне на гледни точки по избрана тема. В зависимост от групата, събитието може да бъде насочено към запознаване с образователна тема, развитие на меки умения и творчески потенциал, подобряване на работата в екип, преодоляване на стереотипи, общностно сплотяване и други.

София

MindHub

MindHub e първият иновативен клуб по програмиране за деца. Всички малки ентусиасти на възраст между 6 и 11 години, ще имат възможността да вземат участие в работилници по програмиране поведението на роботи и създаването на игри. Ще Ви очакваме на 4 ноември в Музей “Земята и Хората“, защото нашите курсове помагат на децата да развиват своето логическо и аналитично мислене, изучавайки фундаменти в програмирането.

София

Асоциация на парковете в България

Основните дейности на АПБ са изучаване, опазване и развитие на българските паркове и системата от защитени територии; насърчаване и постигане на ефективно сътрудничество на всички организации и институции, ангажирани с опазване на защитените територии и биологичното разнообразие; изграждане на екологична култура сред населението. Отскоро развиваме съвместно с Българска фондация биоразнообразие, Чешкия земеделски университет и Солунския университет извънучебна обучителна програма за студенти - Future Environmentalists. Програмата цели да даде възможност на студентите в сферата на биологичните науки да се запознаят със съвременните тенденции в природозащитата като по този начин се подпомогне професионалното им развитие.

Общество за култура и съпричастност ЩЪРКЕЛИТЕ

"Общество за култура и съпричастност ЩЪРКЕЛИТЕ" работи в областта на образованието, културата и социалните дейности. Издава онлайн списание ЩЪРКЕЛ за детско и младежко творчество, провежда обучения и проекти, свързани с терапевтичните изкуства.

© 2016 by PFO Association. Proudly created with Wix.com

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • Google Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now