Видео

Тук ще добавяме видео от наши дейности и проекти :)

Видео от Младежки проект по Еразъм +  “Employability Skills 4 Youth”, ES4Y, Парагвай 2018 

Ролята на личния педагог. Юрий Анджекарски. Първа национална среща за свободно развитие на образованието, 15-16.02.2014, София

 

Видео от Младежки обмен по Еразъм+ - Велико Търново, 2014 г. Улична акция за рециклирането и анти-консуматорството.

 

Уъркшоп: Как да ремонтираме сами учебниците си? Съвместна продукция с Борса за учебници "Образователен форум", 2015 г.

Видео от Младежки обмен по Еразъм+ - Велико Търново, 2014 г. Пърформанс за рециклирането и анти-консуматорството.