Публикации на Юрий Анджекарски:

 

Публикации на Светлана Нанчева:

 

НОВИ

 

 

Разработки на ПФО

 

Други ресурси

Учебници на ПГО ("Сендовска система")

Системи за инспектиране и оценяване на училища (2012)

  • Великобритания 

      - Кратко описание

      - Насоки за инспектиране

      - Ръководство за оценяване 

      - Описание на скалата за оценяване

      - Карта за наблюдение

      - Ръководство за наблюдение

      - Доклад от инспекция

  • Нидерландия

       - Кратко описание

       - Рамка за наблюдение

       - Годишен план за 2012 г.

  • Чехия

      - Кратко описание

      - Критерии за оценка

      - Индикатори

      - Основни термини

      - Доклад от инспекция на гимназия

      - Доклад от инспекция на основно училище

      - Доклад от инспекция на детска градина

Разработки по проекти