151 СОУПИ

(Средно общообразователно училище

с профилиране по интереси)

Проект на Закон за народната просвета (1990 г.)

Тезиси на училищния модел (1990 г.)

Програма за развитието на 151 СОУПИ (1998 г.)

Учебен план на 151 СОУПИ за 1992/93 учебна година

Пилотен брой на училищния вестник "Шест+"

За програмата СТИЛ (фрагмент от книга, 2017)

Училищна педагогическа служба и програма СТИЛ (презентация, 2009 г.)

Училищна педагогическа служба (описание на модела, 2005 г.)

40-те иновации на 151 СОУПИ (презентация, 2015 г.)

 

 

През 2015 г. се навършиха 25 години от създаването на първото чартърно училище в България по авторски модел – 151 СОУПИ, София (1990 г.).

 

Това училище беше създадено първоначално като концепция и модел, през периода 1988-1990 г., от неформална група, наречена Авторски екип за педагогическо проектиране и реализация (преди това за известно време Педагогическа колегия „Сътворчество”), лидер на която беше Юрий Анджекарски. В тази общност, събирала се в продължение на няколко години в кафето на Централния дом на учителя в София (ул. Паренсов 11), участваха през годините и дадоха своя принос при дискутирането на проблемите на образованието и възможните решения десетки хора. Сред активните участници в тази група бяха Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева, Ефрем Ефремов, Генадий Матвеев, Тодор Тонев, Роман Димитров, Олег Чулев, Валери Видас, Веселин Донков, Панайот Рандев, Иван Игов, Веселин Димов, Пламен Бараков, Биляна Сокурова, Стефка Пискулийска, Анна Колчакова, Михаил Матеев, Максим Бурханларски, Теодор Карайончев, Алла Николова, Милен Николов, Любен Витанов, Драган Немцов и много други – срещите бяха неформални и отворени за всички желаещи действащи педагози (учители от всички степени, училищни психолози, директори), студенти, хора на изкуството.

 

Повечето от участниците в ядрото на групата свързаха своята кариера и жизнен път с образованието и неговата промяна. Две реализирани училища по авторски модели – 98 НУ в Илиянци, с лидер на авторския екип Генадий Матвеев, и 151 СОУПИ в Овча купел, с лидер на авторския екип Юрий Анджекарски, са тясно свързани с дейността на тази неформална колегия. Също така, през 1989-1990 г. тази общност изработи и представи на МОН независим Законопроект за средното образование, в обсъждането на който взеха участие над 300 педагози и над 30 педагогически организации. Законопроектът е публикуван в кн.8/1990 г. на информационен бюлетин „Управление на образованието”, заедно с 2 други независими проекта за закон за народната просвета. Някои текстове от него влязоха в приетия през 1991 г. закон. Основната концепция на този проект обаче – законово регламентиране на достатъчно широки рамки, в които образователните институции да могат сами да вземат решения за дейността си, договаряйки тези решения с родителите и учениците – не беше възприета и приета тогава, и вероятно това през 1990 г. не е било възможно.

 

През пролетта на 1990 г., няколко месеца след започването на демократичните промени в България, екипът на Юрий Анджекарски получи шанс за реализация на модела си. Министерството на образованието, ръководено тогава от Министър проф. Матей Матеев, обяви конкурс за модел на училище, а община Овча купел, чийто кмет тогава беше Тодор Костадинов, се ангажира да предостави възможност за реализирането на модела победител. В конкурса участваха три разработки. На първо място беше класирана разработката на екипа на Юрий Анджекарски. Втората разработка, на екипа на Владимир Г. Атанасов и Петър Цветков, постави впоследствие основата на Балканското училище.

 

След провеждането на конкурса, през май 1990 г., беше подписан тристранен договор за реализацията на модела, в който страните бяха: Министерството на образованието като Възложител, община Овча купел като Потребител, и Авторския екип за педагогическо проектиране и реализация, като Изпълнител. Този акт ни дава основания да считаме 151 СОУПИ за първото авторско чартърно училище в България.

 

От 1990 до 2002 г. 151 СОУПИ работеше и се развиваше като иновативно училище, под наблюдението на Експертен съвет, съставен от най-квалифицираните експерти във всяка област на обучението и възпитанието. Всички педагози в 151 СОУПИ се назначаваха с конкурс, на който трябваше да представят и защитят методическа разработка и решат педагогически казус. В най-добрите години на училището то наброяваше над 1600 ученици и над 250 педагози (част от тях бяха външни лектори, преподаващи в 13-те профила на училището).

 

В 151 СОУПИ бяха апробирани, реализирани и развити над 40 иновативни педагогически технологии, в това число уникални за България, като:

- Училищна педагогическа служба и програма СТИЛ (Социални техники и изкуства на личността);

- Училищна корекционна група за работа с ученици с обучителни дефицити;

- цялостна организация на учебната работа от 5 до 12 клас в групи до 18 ученика и в потоци до 40 ученика;

- нециклично учебно разписание и модулни дисциплини в учебния план;

- допълнително консултативно обучение по български език и математика в прогимназиална степен;

- съчетаване на пълен обем общообразователна подготовка и пълен обем професионална подготовка в гимназиална степен и съдържателното им интегриране;

- реално практикуване на спорт по избор в гимназиална степен;

- ежегодна защита на годишна продукция от всеки ученик във всеки профил; 

- уникални програми за профилирана подготовка – Право, Административно и стопанско управление (по програмата на проф.М.Митрополитски), Организация на туризма, Издателски дейности и масови комуникации, Програмни продукти и системи, Домашна педагогика, Здравна профилактика с природни средства, Дизайн на облеклото, Художествен текстил, Дизайн на интериора, Художествена керамика, Театър, Аудиовизия;

- 100% електронна училищна документация (в първите години - практически без хартиена)

и много други.

Много от тези иновации се разпространиха по един или друг начин в системата или повлияха на нея – например, създаването на длъжостта Педагогически съветник е пряко следствие на предложение от екипа на 151 СОУПИ до МОН; в много училища бе възприет 80-минутният блок часове; предметът „Домашен бит и техника” е въведен първо в учебния план на 151 СОУПИ през 1990 г. и т.н.

 

През 2002 г., по време на Министър Владимир Атанасов, училището беше принудено да прекрати повечето от иновационните си практики. Едновременно с това Юрий Анджекарски и част от ядрото на училищния екип напуснаха училището и учредиха сдружение „Професионален форум за образованието”.

 

Обява за конкурс за педагози на 151 СОУПИ
Обява за конкурс за модел на училище