Текущи проекти

Проект: Анализ и философско осмисляне на ролята на рода Берон за духовното развитие на България и интегрирането й в световната култура

                                                                         Повече >>

Проект: Ела в училище - тук е интересно!

                                                                                                                 Повече >>

Предстоящи проекти

Завършени проекти

Партньорства по проекти

Като всяко НПО, ние имаме много идеи за бъдещи проекти. Имаме и подадени проекти по различни програми, по които очакваме резултат - ще бъдат ли одобрени или не? 

 

Ние с удоволствие споделяме нашия опит от работата по проекти. В програмата на всяка Педагогическа академия винаги включваме такъв модул, в който открито споделяме нашите разработки и източници на информация. Често правим и безплатни семинари по темата. Нашето убеждение е, че споделянето и обмена на информация може да донесе само ползи на всички участници.  

Сдружението има над 30 самостоятелно реализирани проекта, финансирани от различни програми и донори: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", програма "Младежта в действие" и "Еразъм+", програми "ПИСТ" и "Европа" на Столична община, фонд "Социална закрила", фондация "Помощ за благотворителността в България", Младежка банка  и др.

Сред нашите проекти няма такъв, в който да не са реализирани 100% от планираните дейности, да не е приет отчета или да има непризнати разходи. В единствения случай, в който сме възстановили на донора неизразходвана сума по проекта, тя е била 8.27 лв. Нашите финансови и съдържателни отчети много пъти са ползвани в различни обучения като пример и образец.

Участвали сме като партньори в редица проекти на училища и неправителствени организации. Никога не сме били и не искаме да бъдем формален партньор, който не участва в реализирането на проекта. Нашият опит и капацитет е много добър в дейности като организиране и провеждане на обучения, тренинги, конференции, специални събития, образователни екскурзии и др. В нито един проект не е имало случай да не сме изпълнили партньорските си ангажименти, и да не сме дали по-голям принос от задължителния. Същевременно, макар и да правим много неща безвъзмедно (като например разработката на проектното предложение), за нас е важно също да имаме ползи от проектите, в които участваме. 

Отворени сме за партньорски предложения :)